Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Правила прийому

 Правила прийому 2024

 Календар вступника на контракт - 2024

 Календар додаткового набору на контракт - 2024

 Програми вступних випробувань

 Порядок оформлення та оцінювання мотиваційних листів вступників

 Зразок мотиваційного листа


УВАГА! Обов'язковою умовою вступу до Академії за українською програмою є подача електронних заяв та мотиваційного листа через сайт Міністерства освіти та науки України: vstup.edbo.gov.ua в періоди з: 

  • 03.07.2024 по 10.07.2024 (для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного / фармацевтичного необхідно подати заяву на проходження співбесіди для пільгових категорій та на участь у творчому конкурсі);

  • 19.07.2024 по 31.07.2024 (для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного / фармацевтичного необхідно подати заяву на вступ);

  • 01.07.2024 по 16.07.2024 (для здобуття ступеня магістра необхідно подати заяву на складання внутрішніх вступних випробувань для пільгових категорій);

  • 01.08.2024 по 22.08.2024 (для здобуття ступеня магістра необхідно подати заяву на вступ)


Таблиця 1. Перелік акредитованих освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2. Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра

 Наказ про Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2024 році


 Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Приватному акціонерному товаристві "Міжрегіональна Академія управління персоналом" у 2023 році

 Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у відокремлених структурних підрозділах Приватного акціонерного товариства "Міжрегіональна Академія управління персоналом" у 2023 році