Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Кафедри

Кафедра економіки, менеджменту і туристичного бізнесу

Кафедра готує компетентних економістів і організаторів економічної діяльності для підприємств, фахівців у бізнес-плануванні, конкурентоспроможності, стратегічному розвитку та управлінні, здатних приймати ефективні управлінські рішення в сучасних умовах господарювання та прогнозувати їх наслідки.

Кафедра психології

Кафедра є випусковою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».

Кафедра права

Кафедра спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі правознавства, які здатні впливати на соціальні та юридичні аспекти суспільного розвитку.

Кафедра гуманітарної та фундаментальної підготовки

Робота кафедри спрямована на забезпечення гуманітарного комплексу дисциплін для підготовки фахівців всіх спеціальностей, що здійснюється в руслі гуманізації навчального процесу. Проводиться викладання предметів з циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки бакалаврів і магістрів всіх спеціальностей.