Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Ліцензія та сертифікати МОН України

Ліцензія

Сертифікати

Шифр галузі знань
Назва галузі знань
Код напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги
Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги
Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)
Підготовка бакалаврів

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Ліцензований обсяг: 100 осіб
Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Ліцензований обсяг: 25 осіб
Наказ МОН від 14.12.2017 № 469-л

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Ліцензований обсяг: 30 осіб
Наказ МОН від 06.07.2018 № 1369-л

08

Право

081

Право

Ліцензований обсяг: 100 осіб
Наказ МОН від 21.11.2018 № 2028-л

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Ліцензований обсяг: 100 осіб
Наказ МОН від 25.09.2018 № 1477-л

Підготовка магістрів

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Ліцензований обсяг: 40 осіб
Наказ МОН від 06.07.2018 № 1369-л