Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Викладач Дніпровського інституту ПрАТ ВНЗ «МАУП» став дійсним членом Міжнародної асоціації психологів та консультантів із сексуальної освіти

Середа, 22 травня 2024
Викладач Дніпровського інституту ПрАТ ВНЗ «МАУП» став дійсним членом Міжнародної асоціації психологів та консультантів із сексуальної освіти

Викладач кафедри психології Дніпровського інституту ПрАТ ВНЗ «МАУП» Едуард Абашія став дійсним членом громадської організації "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ ТА КОНСУЛЬТАНТІВ ІЗ СЕКСУАЛЬНОЇ ОСВІТИ" та отримав посвідчення про членство.

Викладач кафедри психології Дніпровського інституту ПрАТ ВНЗ «МАУП», правознавець, психолог Амур-Нижньодніпровського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області Едуард Абашія став дійсним членом громадської організації "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ ТА КОНСУЛЬТАНТІВ ІЗ СЕКСУАЛЬНОЇ ОСВІТИ" та отримав посвідчення про членство.

Члени Асоціації:

  • виявляють активну професійну та громадську позицію;
  • поширюють цінності Асоціації в різних соціальних інституціях щодо питань сексуальної освіти, статевого виховання, психологічного консультування;
  • сприяють розвитку психологічної науки та сексуальної освіти на теренах України та за її межами;
  • організовують освітні програми підвищення кваліфікації тощо.

Сексуальність визначається як один із базових аспектів людського існування і містить у собі: розуміння людського тіла і ставлення до тіла; емоційну прив’язаність і любов; секс; гендер; гендерну ідентичність; сексуальну орієнтацію; сексуальну близькість; задоволення і народження дітей. Сексуальність має складну природу і складається з біологічних, соціальних, психологічних, духовних, релігійних, політичних, правових, історичних, етичних і культурних аспектів, які перебувають у постійному розвитку впродовж усього життя людини.

Основні елементи концепції сексуального здоров’я:

  • Сексуальне здоров’я – це стан благополуччя, а не просто відсутність хвороби, яке передбачає повагу, безпеку і свободу від дискримінації та насильства.
  • Сексуальне здоров’я залежить від дотримання певних прав людини та важливе впродовж усього життя людини – не тільки для осіб репродуктивного віку, а й також для дітей та літніх людей, воно проявляється в розмаїтті людської сексуальності та форм сексуального самовираження тощо. Вирішальний вплив на сексуальне здоров’я чинять гендерні норми, ролі, очікування та динаміка влади у стосунках.
  • Кожна молода людина одного дня буде змушена приймати доленосні рішення щодо свого сексуального та репродуктивного здоров’я, які змінять її життя. Проте дослідження показують, що більшості підлітків бракує знань, необхідних для відповідального  прийняття таких рішень. Крім того, психічний інфантилізм, психологічна незрілість тощо робить підлітків, а також повнолітніх осіб вразливими до примусу, вибору неблагонадійного партнера або неблагонадійної партнерки, інфекцій, що передаються статевим шляхом, небажаної вагітності тощо.
  • Всебічна сексуальна освіта дозволяє молодим людям захищати і відстоювати своє здоров’я, добробут і гідність, надаючи їм необхідний інструментарій знань, ставлень і навичок. Це є передумовою для здійснення повної тілесної автономії, яка вимагає не лише права робити вільний вибір щодо свого тіла, але й інформації, щоб зробити цей вибір свідомо та безпечно.

Мета всебічної сексуальної просвіти – дати дітям, підліткам, а також дорослим, знання, навички, настанови та цінності, що дадуть їм змогу слідкувати за своїм тілом, статевим дозріванням, гормональними змінами; фізичним та ментальним здоров’ям; дбати про добробут, честь і гідність; формувати позитивні цінності щодо сімейного життя; розвивати шанобливі соціальні та сексуальні стосунки; зважати на те, як їхній вибір впливає на їхній власний добробут і добробут інших людей; розуміти й забезпечувати захист своїх прав упродовж усього життя, - зазначив психолог.