Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

242 «Туризм»

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
Рівень вищої освіти: Бакалавр / Магістр

Спеціалізації:

 • Міжнародний туризм та переклад;
 • Організація туристичної діяльності;
 • Медичний туризм.

Мета діяльності: формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців у  сфері туризму та готельного бізнесу.

Серед основних завдань: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем  організації туристичної діяльності та готельного бізнесу на національному та міжнародному туристичному ринках, вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності підприємств туристичної індустрії та готельного бізнесу; досягати результативності в реалізації як цілей  туристичної організації, так і власних цілей.

Основна мета спеціальності – формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 242 «Туризм» дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • менеджер (управитель) з туризму;
 • гід-перекладач;
 • туризмознавець;
 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі;
 • інспектор з туризму;
 • агент з організації туризму;
 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація "Менеджмент туризму та готельного бізнесу") дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

Фахівці спеціальності 242 «Туризм» та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») підготовлені для  організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи; туристичних агенціях, екскурсійних бюро, готельних підприємствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю туристичної діяльності, зокрема, Департаменті туризму та курортів України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері туризму, вищих навчальних закладів.