Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Навчально-методичне забезпечення

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забеспечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 2. Методичне забезпечення курсового проектування
 3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про наявність бібліотеки
 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 3. Перелік фахових періодичних видань
 4. Інформація про діяльність інституту

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забеспечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 2. Методичне забезпечення курсового проектування
 3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про наявність бібліотеки
 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 3. Перелік фахових періодичних видань
 4. Інформація про діяльність інституту

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забеспечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про загальну площу приміщень
 2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
 3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
 4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення комп'ютерних лабораторій
 5. Інформація про соціальну інфраструктуру

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про наявність бібліотеки
 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 3. Перелік фахових періодичних видань
 4. Інформація про діяльність інституту

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про наявність бібліотеки
 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 3. Перелік фахових періодичних видань
 4. Інформація про діяльність інституту

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про наявність бібліотеки
 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 3. Перелік фахових періодичних видань
 4. Інформація про діяльність інституту