Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Пам'ятка студентам
Трудові спори (Курс лекції) (Абашія Е.А.)
Трудові спори (Теми контрольних робіт) (Абашія Е.А.)
Етнічна та крос-культурна психологія (Настановча лекція) (Абашія Е.А.)
Українська мова (Контрольна робота для магістрів) (Кузьменко І.І.)
Правознавство (Питання до заліку) (Кравцова Є.О.)
Актуальні проблеми кримінального права (Оглядова лекція) (Церковна А.О.)
Контрольна робота з української мови (Кузьменко І.І.)
Довідник з Охорони праці
Охорона праці в галузі (Курс лекцій) (Абашія Е.А.)
Охорона праці в галузі (Теми контрольних робіт) (Абашія Е.А.)
Релігіознавство (Навчальний посібник)
Соціально-психологічна адаптація (Конспект лекції)
Соціальна психологія (Конспект лекції)
Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (Василенко В.О.)
Актуальні проблеми соціальної психології (Абашія Е.А.)
Невротичні порушення особистості (Конспект лекції)
Актуальні проблеми психосоматики (Конспект лекції)
Організація діяльності психологічних служб (Навчальний комплекс)
Анатомія та еволюція нервової системи
Цифровий розвиток та електронна демократія (Конспект лекцій)
Розробка та аналіз публічної політики (Конспект лекцій)
Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва (Конспект лекції)
Теорія держави і права (Конспект лекції)
Суспільна безпека (Конспект лекції)